Adresa i lokacija


Iranski kulturni centar – Sarajevo

Safeta Hadžića 43, 71000 Sarajevo, BiH

Tel: 033/711-055

Fax: 033/655-990

_______________________________________________________________