Muzika


Iranska muzika

Iranska muzika bez sumnje ima drevne korijene, a zahvaljujući grčkim historičrima i arheološkim iskopinama pouzdano znamo da su se Iranci muzičkim instrumentima služili čak i u davnom ahemenidskom razdoblju. Iako je na iransku muziku kroz zadnjih nekoliko desetljeća djelovao i strani uticaj, možemo je smatrati izravnim nasljednikom muzičke tradicije iz […]


Privatni muzej muzike u Isfahanu

Ovaj prvi privatni muzej muzike u Iranu zaista zaslužuje posjetu. Glavni cilj ovog izložbenog muzeja je upoznavanje ljudi s posjetiteljima svih nacionalnosti koji dolaze u Isfahan. Mali privatni muzej je vrlo dobro organiziran, a o njemu brigu vodi izuzetno gostoljubivo osoblje. eksponati u muzealnom studiju profesionalno su postavljeni. Posjeta ovom […]


Santur

Santur (santūr) je perzijski muzički instrument, a dolazi od riječi san (pozornica) i tūr (žica). Ubraja se u familiju cimbala. Svira se udaraljkama, a trapezoidnog je oblika, kutije obično izrađene od orahovog ili nekog drugog egzotičnog (palisandrovina) drveta. Prednji i stražnji dio instrumenta su povezani zvučnim stubovima čije pozicije igraju važnu ulogu u […]


Tanbur

Ovaj tradicionalni muzički instrument je kruškastog oblika, obično izrađen u jednom komadu od dudova drveta sa dugim vratom i 14 prečkica (kota) za žice. Neki moderniji primjerci ovog instrumenta izrađeni su od savijenih rebara dudovog drveta. Rezonator debljine 3-4 milimetra, također je od dudovog drveta sa brojnim rupicama radi boljeg […]


Perzijski muzički instrumenti

Smatra se da većina žičanih muzičkih instrumenata koji danas postoje, vode neko porijeklo od žičanih instrumenata drevne Mesopotamije i antičke Perzije. Harfa, tambura, lauta i lira, prikazani su na velikom broju zidnih slika starih par hiljada godina, koje su arheolozi pronašli na području današnjeg Irana i Iraka. Sa Bliskog istoka, […]