Sela


Selo Mejmand

Mejmand je kontinuirano naseljen 2.000 do 3.000 godina, što ga čini jednim od četiri najstarijh sačuvanih iranskih sela. Postoje neki zapisi da je  Maymand Selo naseljeno 12.000 godina, to jest, još od srednjeg kamenog vijeka čemu u prilog ogovore 10.000 godina stare kamene gravure i 6000 godina stare keramike otkrivene […]